Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελίας σας:

  • Με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
  • Με την μέθοδο iris payment
  • Τραπεζική μεταφορά
  • Με αντικαταβολή
 
Πιστωτική/Χρεωστική κά

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της< Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή
  • Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό

  • ALPHA BANK
  • EUROBANK

Με αντικαταβολή

  • Η πληρωμή της αγοράς σας γίνεται κατά την παράδοση του προϊόντος. Ο courier εισπράττει το ποσό της παραγγελίας σας.

Mε IRIS PAYMENT

  •    Επιλέγοντας τον τρόπο αυτό πληρωμής μεταφέρετε το ποσο της αγοράς απο τον τραπεζικό σας λογαριασμο χωρίς χρεώσεις.Αυτό που χρειάζεστε είναι να έχετε ebakiing
 
 

Η Υπηρεσία λειτουργεί από την εταιρία ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία έχει θεσπίσει ολοκληρωμένες πολιτικές
ασφάλειας πληροφοριών για τον επαρκή εντοπισμό, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των πιθανών
ευπαθειών και απειλών που ενυπάρχουν στο Σύστημα Πληρωμών. Οι ανωτέρω πολιτικές είναι πλήρως
εναρμονισμένες με τις Αρχές επίβλεψης του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για
την ανθεκτικότητα των Συστημάτων Πληρωμών έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.
Επιπλέον, για την ασφάλεια πληροφοριών η ΔΙΑΣ διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013 για
όλο το εύρος των υπηρεσιών του Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Υπηρεσία.
Ειδικότερα, για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, οι προδιαγραφές ασφαλείας της Υπηρεσίας
συνοψίζονται στα εξής:
• Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά τύπου TLS Server Certificates
Extended Validation (v1.2) για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των
στοιχείων των συναλλαγών.
• Η Υπηρεσία εφαρμόζει μηχανισμούς ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης (user name και
password) για την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του περιβάλλοντος του
Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Οργανισμού.